TKDK ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI

Devlet destek ve hibe
Devlet Desteklerinden Nasıl Faydalanılır?
9 Haziran 2020
Mantar Yetiştiriciliğine Devlet Hibe ve Kredi İmkanları
7 Şubat 2022
Tümünü Göster

TKDK ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci
Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.

PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı,
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD
Programı Fonu’dur.
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve
yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 42 ildir.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER
“11. Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir.
Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce
ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir. Yapı ruhsatları, 11. Çağrı
başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış başvurular uygun olarak
değerlendirilmeyecektir.